Thông tin liên lạc

  • địa chỉ nhà

    Khu C, Khu công nghiệp Ganlin, Thành phố Sheng Châu, tỉnh Chiết Giang

  • Điện thoại

    +86 0575-83667598

  • hộp thư

    [email protected]

Liên hệ chúng tôi